Księgowość a rachunkowość 1

Księgowość a rachunkowość

Księgowość i rachunkowość to dwie funkcje, które są niezwykle ważne dla każdej organizacji biznesowej. Mówiąc najprościej, księgowość odpowiada za rejestrowanie transakcji finansowych, podczas gdy rachunkowość odpowiada za interpretację, klasyfikację, analizę, raportowanie i podsumowywanie danych finansowych.

Dla niewprawnego oka księgowość i rachunkowość mogą wydawać się tym samym zawodem. Dzieje się tak dlatego, że zarówno rachunkowość, jak i księgowość zajmują się danymi finansowymi, wymagają podstawowej wiedzy księgowej oraz klasyfikują i generują raporty z wykorzystaniem transakcji finansowych. Jednocześnie oba te procesy są z natury różne i mają swoje własne zestawy zalet. Przeczytaj ten artykuł, aby zrozumieć główne różnice między księgowością a rachunkowością.

Księgowość a rachunkowość 

Głównym nieporozumieniem dotyczącym księgowości a rachunkowości jest to, że oba są uważane za jeden zawód. Choć wydają się być bardzo podobne, istnieją między nimi pewne uderzające różnice. Aby rozwiązać to zamieszanie, wymieniliśmy tutaj różnice między księgowością a rachunkowością.

Rachunkowość

Zadanie
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest głównie związane z identyfikacją, pomiarem i ewidencjonowaniem transakcji finansowych

Podejmowanie decyzji
Kierownictwo nie może podjąć decyzji na podstawie danych dostarczonych przez rachunkowość

Cel
Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest prawidłowe i systematyczne prowadzenie ewidencji wszystkich transakcji finansowych

Księgowość

Zadanie
Księgowość to proces podsumowywania, interpretowania i komunikowania transakcji finansowych, które zostały zaklasyfikowane na koncie księgowym

Podejmowanie decyzji
W zależności od danych dostarczonych przez księgowych, kierownictwo może podejmować krytyczne decyzje biznesowe

Cel
Celem księgowości jest ocena sytuacji finansowej i dalsze przekazywanie informacji odpowiednim organom

 

Author: 4ele