4ele producent kastr i wiader budowlanych
JAKOŚĆ a nie ilość!

Polityka prywatności


WSTĘP

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Budo-Plast Sp. Z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-862, ul. Franza Blumwego 17, NIP: 9532283629.

Użytkownicy i klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej: info@budo-plast.com.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Budo-Plast Sp z o.o. ul. Franza Blumwego 17, 85-862 Bydgoszcz.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej „RODO”)
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika za pomocą Serwisu Internetowego poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego, poprzez rejestrację konta lub poprzez dokonanie zakupu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w konkretnym celu i przez określony czas:
  1. W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit b) RODO (nawiązania, ukształtowanie treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą – Sprzedawcą i Usługobiorcą -Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  2. W celu realizacji powinności wynikłych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych, przez okres czasu wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych.
  3. W celu marketingowym w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego BUDO-PLAST SP. Z O.O. w szczególności poprzez przedstawienie ofert handlowych oraz aktualnych promocji i asortymentu do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  4. W celu udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 3.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
 4. BUDO-PLAST SP. Z O.O., ul. Franza Blumwego 17, 85-862 Bydgoszcz przetwarza dane osobowe Klientów- Użytkowników, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (w tym ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Dodatkowo dla klientów instytucjonalnych administrator przetwarza także takie dane jak: NIP oraz nazwę firmy/instytucji. Dla Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego Administrator przetwarza także dane podane w treści wiadomości.
 5. BUDO-PLAST SP. Z O.O. przetwarzając dane osobowe stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego i unijnego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 6. BUDO-PLAST SP. Z O.O. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z BUDO-PLAST SP. Z O.O., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji:
  1. Podmiotom realizującym dostawę- spedytorom/przewoźnikom/ brokerom kurierskim w celu dostarczania zamówionych przesyłek. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
   1. IGS Dorota Mularczyk Wojska Polskiego 54, 41-208 Sosnowiec NIP: 6441689206
   2. “ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA”, Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, NIP: 1230993241
  2. Podmiotom przekazującym informacje marketingowe dotyczące Administratora.
  3. Podmiotom prowadzącym obsługę księgowo-rachunkową i prawną Administratora.
  4. Podmiotom prowadzącym prace teleinformatyczne na zlecenie administratora, podmiotom zaopatrującym Administratora w zaplecze techniczne oraz organizacyjne (szczególnie dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy hostingu domen i poczty elektronicznej).
  5. Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą-w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez BUDO-PLAST SP. Z O.O. danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz komunikację. Zawarcie umowy z Administratorem wymaga podania danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności oraz w regulaminie sklepu. Także w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora podanie danych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tego obowiązku.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi na każdym etapie przetwarzania jego danych osobowych, w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownicy i klienci mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia danych i prawo cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Klienci, którzy chcą skorzystać z w.w. praw mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych: info@budo-plast.com.pl
 2. Dane osobowe Klientów, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będą sprzedawane oraz przekazywane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Użytkownikom i klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NEWSLETTER

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

KONTO KLIENTA

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Polem wymaganym dla potrzeb rejestracji konta Klienta jest: adres e-mail.

COOKIES

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami- krótkimi informacjami tekstowymi umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Pliki „cookies” zawierają dane informatyczne: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, w celu zapewnieniu bezpieczeństwa, optymalizacji Serwisu i dostosowywaniu jego wyświetlania do urządzenia Użytkownika, utrzymania technicznej ciągłości i poprawności sesji pomiędzy Serwisem a urządzeniem Użytkownika oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb.

Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualniania informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA MIAŁA MIEJSCE 19.10.2018

Dane Kontaktowe

BUDO-PLAST SP. Z O.O. ul. Franza Blumwego 17, 85-862 Bydgoszcz,
REGON: 092324811, NIP: 9532283629, KRS: 0000169418.
Korzystając ze sklepu akceptujesz regulamin serwisu.
Polityka prywatnosci